به گزارش «نود اقتصادی»: سهراب دل انگیزان، یکی از اقتصاددان حاضر در جلسه امروز اقتصاددانان با رئیس جمهور به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: جلسه بسیار خوبی بود، اقتصاددانان نظرات کلی خود را در رابطه با مسائل کشور مطرح کردند و رئیس جمهور هم این نظرات را استماع کردند.

وی در رابطه با حضور نداشتن اقتصاددانانی از جمله آقایان مؤمنی و راغفر بیان داشت: این دوستان دعوت شده بودند اما خودشان به هر علتی نیامده بودند، در جلسه هم دعوت از دوستان مطرح شد.

دل انگیزان در پاسخ به این که چرا آقای دکتر نیلی حضور نداشتند، گفت: ما خودمان هم در جلسه گفتیم ای کاش همه دوستان و همکاران ما حضور داشتند اما تنوعی که در اطراف دور میز می شد دید تنوع خوبی بود، حتما آقای رئیس جمهور نظرات آقای نیلی را شنیده‌اند و لازم نیست که در این گونه جلسه‌ای حضور داشته باشد. این جلسه قطعا یک فتح الباب است زیرا در این دو جلسه نمی توان راهکار خوبی ارائه داد و بحث های تخصصی باید مطرح شود.

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: باید شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور تأسیس شود و کمیته‌های اختصاصی تشکیل شده و مسائل کشور به مسئله تبدیل شوند و در این کمیته ها مورد بررسی قرار بگیرند.