«نود اقتصادی»- مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری خبر داده است که گزینه برتر در فراخوان صورت گرفته برای مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت، ظرف روزهای آتی معرفی خواهد شد.

دهم تیرماه امسال،"علیرضا ابراهیم پور" مدیرعامل قبلی شرکت بیمه ملت از این شرکت جدا شد که از آن زمان تاکنون صندلی مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت خالی بوده است.

اواسط شهریور ماه امسال، انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخلاف رویه جاری، انتخاب مدیرعامل این شرکت بیمه‌ای را به فراخوان عمومی سپرد!

محمود طهماسبی کهیانی در گفتگو با «نود اقتصادی» افزوده در حال حاضر، سه نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شده‌اند که بعد از اخذ استعلامات مورد نیاز، گزینه مورد تایید از بین آنها انتخاب و معرفی می‌شود.

به گفته وی، 105 نفر در ابتدا برای مدیر عاملی شرکت بیمه ملت در فراخوان شرکت کرده‌اند که 60 نفر آنها فاقد سوابق بیمه‌ای بوده و یا سوابق ضعیفی داشته اند که در حال حاضر، رضا جعفری، صلاحی‌نژاد و تقوی سه نفر گزینه برتر هستند.

طهماسبی گفته که انتخاب مدیر عامل شرکت بیمه ملت به شیوه فراخوان اولین تجربه بوده و عده‌ای از قبل فکر می‌کرده‌اند که باید آنها مدیر عامل شوند حال آنکه با راه نیافتن به مرحله نهایی آنها دنبال تخریب این شیوه هستند.!

وی، اطمینان داد که در رسیدن افراد به مرحله نهایی هیچ غرض شخصی و لابی سیاسی در کار نبوده و از این پس هم به هیچ عنوان اجازه لابی‌گری داده نخواهد شد.

گفته می شود که یکی از گزینه ‌های راه یافته به مرحله نهایی در تلاش است تا با متوسل شدن به برخی نمایندگان مجلس و یا سایر افراد تاثیر گذار در نهاد ناظر (‌بیمه مرکزی) فرایند انتخاب مدیرعاملی در مرحله نهایی را تحت تاثیر قرار دهد.

هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی کشوری، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری 35 درصد سهام شرکت بیمه ملت را در اختیار دارد.