«نود اقتصادی»: «محمدرضا بختیاری» در آیین افتتاح سومین مخزن آب رسانی اضطراری تهران در بوستان فدک افزود: 374 مخزن اضطراری برای تهران پیش‌بینی شده که تاکنون 2 مخزن آبرسانی اضطراری در محله‌های زرگنده و پارک شهر افتتاح شده است.
به گفته وی، برای ساخت 374 مخزن 300 تا 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و می‌توان هفت میلیون و 800 هزار متر مکعب آب شرب را ذخیره و نیاز 9 میلیون نفر جمعیت را در سه روز تامین کرد.
وی افزود: از آنجا که در روزهای ابتدایی زلزله احتمالی، خطوط انتقال آب دچار مشکل می‌شود با بهره‌برداری از مخازن آب‌رسانی اضطراری می‌توان تا سه روز ابتدای حادثه تا شعاع یک‌ کیلومتری مخازن را آب‌رسانی کرد.
مدیر عامل آبفای استان تهران اضافه کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم برای مخازن زیرزمینی هم شیرهای برداشت آب و هم دریچه قطع آب نصب کنیم.
وی اعلام کرد تا پایان امسال 30 مخزن آبرسانی اضطراری در مناطق مختلف شهر تهران به بهره‌برداری می رسد و این طرح تا پنج سال آینده تکمیل می شود و تهران به جمع شهرهای برتر دنیا در زمینه ایمنی و توزیع آب می پیوندد.
به گزارش ایرنا، «سامانه ذخیره و توزیع اضطراری آب تهران» طرح مشترک وزارت نیرو و شهرداری تهران برای تامین آب شرب پایتخت در شرایط اضطراری و بحرانی مانند زلزله است.
عملکرد این طرح به این گونه است که مخازنی در مسیر آبرسانی تهران قرار می گیرند، آب در مسیر خود وارد این مخازن می شود و سپس خارج شده و در شبکه توزیع، به مسیر خود ادامه می دهد؛ یعنی آب در این مخازن همیشه در جریان است.
زمانی که زلزله اتفاق می افتد، یک سری شیرهای ورودی و خروجی مخازن به صورت اتوماتیک قطع و آبرسانی به مردم مدیریت می شود.