«نود اقتصادی»: سیدحمید کلانتری در نخستین همایش «تعاون، اقتصاد مقاومتی، صنایع پتروشیمی» با تأکید بر عدالت و شفافیت به عنوان دو رکن اساسی در اقتصاد گفت: قطعا با عدالت و شفافیت می توانیم سرمایه های اجتماعی را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه تعاونی ها مجموعه بزرگی هستند و در حال حاضر ۹۳ هزار شرکت تعاونی در کشور فعالیت می کنند، ادامه داد: به غیر از تعاونی های سهام عدالت، در حال حاضر ۱۱ میلیون نفر عضو شرکت های تعاونی هستند که نیم میلیون نفر نیز به عنوان مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در شرکت های تعاونی فعالیت می کنند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاونی ها در همه زیربخش های مختلف اقتصادی ایفای نقش می کنند، به نقش تعاونی ها در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: امروز نزدیک به ۲ هزار و ۱۰۰ شرکت تعاونی فعال در صنعت پتروشیمی فعالیت دارند؛ همچنین ۱۰۸ تعاونی تأمین نیاز محصولات پتروشیمی وجود دارد که ۵ هزار و ۴۸۰ واحد صنعتی را تحت پوشش دارند.

کلانتری افزود: ما با گسترش تعاونی ها اولین اقدامی که انجام می دهیم توزیع عادلانه امکانات است، بنابراین باید ظرفیت تعاونی ها و فرهنگ مشارکت جمعی در جامعه را توسعه دهیم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون با تأکید بر اینکه توجه به صنایع پایین دستی یک امر ضروری و قابل اهمیت است، ادامه داد: علاوه بر اینکه به مشارکت جمعی در قالب گسترش روح تعاون در کشور نیاز داریم باید به ارزش افزوده ناشی از توجه به صنایع پایین دستی نیز توجه داشته باشیم که این همایش می تواند فرصتی را فراهم کند تا سه جانبه گرایی بین دولت، بخش تعاونی و تولیدکنندگان اتفاق بیفتد و شرایط را برای حضور مردم در بازار سرمایه و تزریق نقدینگی مردم در این بازار فراهم کنیم.