به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، کمتر از ۲۴ دیگر قرار است رئیس جمهور گزینه پیشنهادی خود برای هدایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند. با این وجود هلدینگ تاپیکو از زیر مجموعه‌های شستا در اقدامی شتاب زده و در دقیقه نود، قصد دارد تغییراتی را در پتروشیمی‌های زیر مجموعه خود اعمال کند.

در همین راستا این هلدینگ هفته گذشته زمانی فر را به جای مسعود جبرئیلی به عنوان مدیرعامل پتروشیمی آبادان منصوب کرد، زمانی فر خود در حال حاضر بازنشسته و پروازی است!

در همین حال و علیرغم اینکه تاکید محسنی بند پی سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتصاب مدیران شرکت‌های زیر مجموعه در قالب فراخوان و آگهی است تا مدیران با تجربه و با رزومه قوی امکان رقابت با سایر افراد را داشته باشند، ولی هلدینگ تاپیکو قصد دارد در این فرصت کم مدیران عامل پتروشیمی های فن آوران، غدیر و فارابی را منصوب کند.

دلیل این تغییرات شتاب زده و دقیقه نودی هر چه باشد در راستای منافع شرکت ها و سهامداران نیست و قطعا اگر بود سریعتر اتفاق می افتاد.