«نود اقتصادی»- نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران، گفته است که عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در بازار مسکن، چندان نتوانست مانور دهد زیرا آخوندی معتقد بود که باید از راه پس انداز کردن، مردم را صاحبخانه کرد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز، نامه استعفای خود را منتشر کرده که در آن خطاب به رئیس جمهوری نوشته است که در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم و این حق شماست که وزیر همراه تری را در دولت داشته باشید!

ایرج رهبر در گفتگو با «نود اقتصادی» در ارزیابی کارنامه عملی وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم و یکساله دولت دوازهم هم افزوده که آخوندی به لحاظ نظریه پردازی اطلاعات کاملی در رابطه نیازهای بخش مسکن داشت و باید دست آخوندی را باز می گذاشتند و ادامه داده که در زمینه راه، آخوندی اقدامات قابل قبولی داشت.

به گفته وی، آخوندی به طرح مسکن مهر اعتقادی نداشت، حال آنکه با وجود برخی ضعف‌ها مسکن مهر طرح خوبی بوده و نباید صورت مساله را پاک کرد.

رهبر، تاکید کرده که اگر در رابطه با مسکن نمی‌توان گفت که عملکرد آخوندی قابل قبول بوده، اما باید به مشکلات وزیر هم توجه کرد.