فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی»در خصوص استعفا وزیر مسکن اظهار کرد: عملکرد آقای آخوندی جزء مردودی‌ها محسوب می‌شود. عملکرد وی اصلا راضی کننده نیست. ایشان می‌بایست در حوزه مسکن  اقدامات مثبتی انجام می‌دادند که متاسفانه هیچ اقدام درستی در حوزه مسکن انجام ندادند.

وی گفت: آقای آخوندی 5 سال ظرفیتهای کشور را هدر و ایجاد فرصتهای شغلی را از دست دادند. امیدورم وزیر مسکن بعدی با برنامه ریزی درست و با انگیزه اقدامات مثبتی را برای کشور انجام دهد.