علی سعدوندی، یکی از اقتصاددانی که در جلسه هفته پیش اقتصاددانان با رئیس جمهور حاضر بود در پاسخ به این سوال که چرا رئیس جمهور به نامه‌های اقتصاددانان توجهی ندارد به «نود اقتصادی» گفت من با شما هم عقیده نیستم، بنده در جلسه هفته گذشته آقای روحانی با اقتصاددانان شرکت کردم و ایشان اظهار داشتند که تک تک نامه‌ها را مطالعه کرده‌اند.

وی در مورد جلسه برگزار شده در حضور رئیس جمهور بیان داشت: جلسه مثبتی بود و ایشان با سعه صدر به صحبت‌ها توجه کردند، بنده هم به عنوان منتقد کلاسیک دولت و منتقد اقتصادی دولت در آن جلسه حضور داشتم. همین که اقتصاددانان را دعوت کرده بودند و اجازه صحبت دادند اتفاق مثبتی است، این که ما چقدر توانستیم در جهت تغییر سیاست‌های فعلی تاثیربگذاریم مشخص نیست.

این اقتصاددان ادامه داد: وقتی وارد مجموعه ریاست جمهوری شدم تعداد زیادی پاکت نامه را دیدم که تقریبا تمام اقتصاددانان مطرح کشور را دعوت کرده بودند.

سعدوندی در مورد عدم حضور افرادی مانند حسین راغفر و فرشاد مومنی در آن جلسه نیز بیان داشت: من اطلاعی ندارم چرا نیامدند، ولی از نهادگرایان و همچنین طرفداران بازار هم حضور داشتند.

وی در مورد عدم حضور آقای نیلی و این که آیا به نظر شما حضور ایشان در جلسه ضروری نبوده است، گفت: خیر این طور فکر نمی کنم، زیرا در واقع روح آقای نیلی و روح آقای شاکری و مومنی در جلسه حضور داشت، بخشی از پاسخهایی که آقای رئیس جمهور به انتقادات ما از جمله انتقاد بنده دادند پاسخ‌هایی بود که جناب آقای دکتر نیلی همان اعتقاد را داشتند بخشی دیگر از پاسخهای ایشان هم با نظرات آقایان مومنی و شاکری منطبق بود.

وی افزود: علی رغم نبود این آقایان عقایدشان هم از سوی اقتصاددانان دیگر مطرح شد و هم این که رئیس جمهور اشراف کاملی بر نظرات ایشان داشتند.

سعدوندی تأکید کرد: بنده به اقتصاددانان کشور انتقادی دارم زیرا بهتر بود در این جلسه شرکت کرده و از مواضع خود دفاع می کردند زیرا کشور در گردنه ای قرار دارد که همه باید همفکری داشته باشیم تا از این بحران خارج شویم.

این اقتصاددان در رابطه با علت بد شدن وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: یک دلیل آن تحریم است اما بیشتر از تحریم سیاست گذاری های اقتصادی در 5سال گذشته تاثیر داشته است. در واقع حجم بسیار زیاد نقدینگی ایجاد شده است، معوقات بانکی بسیار افزایش یافته و در حال حاضر این نقدینگی در حال سیالیت از یک بازار به بازار دیگر است. امیدوار هستم که گر سیاست گذاریها تغییر کند بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال نظرات برخی از دوستان که به سمت رکودگرایی و تشویق رکود و تثبیت کوتاه مدت و مصنوعی تورم بود سال‌های سال ادامه پیدا کرد، از طرف دیگر تثبیت نرخ ارز که ناگهان آزاد شد نظر برخی دیگر از اقتصاددانان بود که درکشور اتفاق افتاد.

نسیم اسدپور