«نود اقتصادی»- یک کارشناس اقتصاد مسکن گفته است که آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی، در اجرای برنامه‌های حوزه مسکن موفق نبوده زیرا همه تمرکز او فقط بر روی افزایش سقف وام مسکن بوده است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، نامه استعفای خود را روز گذشته منتشر کرده که در آن خطاب به رئیس جمهوری نوشته است که در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم و این حق شماست که وزیر همراه تری را در دولت داشته باشید!

در این راستا، محمد عدالت‌خواه در گفت‌وگو «نود اقتصادی» تاکید کرد که عباس آخوندی مخالف تولید مسکن ارزان قیمت از جمله مسکن مهر بود و آخوندی فقط حرف مسکن اجتماعی را زد اما در عمل ، این طرح اجرایی  نشد.
وی تصریح کرد که دوراه وزارت عباس آخوندی بیش از اندازه  طولانی شد زیرا او مشکلات مسکن را تشدید کرد.

عدالتخواه در ارزیابی عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی هم گفته که نمره عملکرد وزیر مستعفی زیر ده است.