«نود اقتصادی»: زائران اربعین حسینی می توانند با قطار از تهران به کرمانشاه رفته و از آنجا تا مرز مهران را با اتوبوس به مقصد نجف  اشرف طی کنند.

قیمت بلیت قطار از تهران و مشهد به کرمانشاه در جدول زیر آمده است.

قیمت بلیت قطار زائران اربعین چقدر است؟