«نود اقتصادی»:مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات مبین‌نت،اختلالات موجود درشبکه ارتباطی و اینترنتی شرکت متبوع خود را ناشی از ارسال و توزیع یک دسته پاراتزیت ازمنابعی نا آشنا درسطح شهر تهران برشمردکه به مرور درحال افزایش بوده  و شیوه ارسال آن نیز  برای  این شرکت پوشیده است.

به تازگی، تعدادی از مشترکان شرکت ارتباطات مبین نت، درتماس با نود اقتصادی، از بروز اختلالاتی آزار دهنده در خدمات اینترنتی این شرکت در پایتخت سخن گفته اند.

دراین یپوند،میلاد حریری کاشانی،مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات مبین‌نت درگفتگو با نود اقتصادی، توضیح داده است که با وجود این پارازیت ها درشرایط فعلی، امکان ارایه سرویس دهی مناسب به مشترکان وجود ندارد زیرا پارازیت مذکور، بیشتر، شرکت هایی که از تکنولوژی های " تی دل ال تی" استفاده می کنندرا هدف گرفته است.

به گفته وی، درحال حاضر تیم فنی شرکت مبین نت ، تغییراتی  را در شبکه زیرساختی ایجادکرده اند که امید می رود با رفع برخی اختلالات تا پایان هفته جاری،شبکه مبین نت به پایداری نسبی برسد.

حریری کاشانی، اذعان داشته است که با توجه به اینکه اختلالات ایجاد شده ازطرف شرکت مبین نت نبوده، بنابراین  این شرکت  ملزم و مجبور به پرداخت خسارت به مشترکان خود نیست اما با هدف رضایتمندی مشتریان ، 80 گیگ اینترنت رایگان را  به مشترکان تهرانی  که دچار اختلا ل شده اند، اختصاص یافته است.

وی، خواستارآن شد تا رسانه ها ی گروهی دنبال  سر منشاء ارسال این پارازیت ها باشند و این موضوع را رها نکنند.