«نود اقتصادی»:لیست آپارتمان های موجود جهت رهن و اجاره در میدان رسالت را در جدول زیر مشاهده کنید. توجه کنید که قیمت ها بر حسب متر مربع و به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله فروشنده تغییر می کند.

 

 

 

////////////