مرتضی بهروزی‌فر عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت گفت: زمانی که موضوع سهمیه‌بندی بنزین در کشور مطرح و انجام شد ما دچار بحران و در تحریم بودیم. واردات بنزین دچار مشکل بود و تولید بنزین داخلی‌مان بسیار کم بود و مجبور بودیم مصرف را به هر طریق ممکن کنترل کنیم. در حال حاضر اگر مساله این است که مصرف سوخت در کشور بالاست و قاچاق صورت می‌گیرد، قرار نیست تاوان ناکارآمدی سیستم را مردم دهند.

وی افزود: اگر روزی ۱۰ تا۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود، به خاطر عدم کنترل دقیق مرزهاست. مگر کولبران یا کسانی که با وانت ۱۰ گالون۲۰ لیتری منتقل می کنند، چقدر باید باشند که بتوانند ۲۰ میلیون لیتر را در روز جابه‌جا کنند؟