«نود اقتصادی»: حامد مظاهریان  افزود: در وضعیت کنونی نظام​ مهندسی،  مسئولیت ساخت­ و ساز در کشور غیر شفاف است و ­در این راستا وزارت راه و شهرسازی پیشنهاداتی مبنی بر شفافیت آیین ­نامه کنترل ساختمان به هیئت­­ دولت ارایه داده است.

وی ادامه داد: مهندسان ساختمان اختیارات بسیار محدودی دارند و در صورت مشاهده تخلف در یک کارگاه اگر همه مهندسان جمع شوند نمی توانند کارگاه را تعطیل کنند تنها کسی که می توانند جلوی تخلف را بگیرد شهرداری ها هستند که­ به عنوان دولت محلی اعمال می کنند.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: باید نظام مسئولیتی در زمینه کیفیت ساخت و ساز از طریق آیین نامه کنترل ساختمان ­روشن تر شود و به بخشی از نظام مسئولیتی برسیم­تا منجر به رضایت مردم شود.

وی گفت: مردم از نظام مهندسی انتظار دارند تا کیفیت محصولی که ارایه می دهند مناسب باشد.