به گزارش «نود اقتصادی» کارشناسان در نقد عملکرد دوره وزارت عباس آخوندی 18 سوال مشخص را از وی پرسیده و معتقدند وی به عنوان متولی امر مسکن در 5 سال گذشته باید به این سوالات پاسخ دهد:
1ـ چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن به شدت سقوط کرده است؟
2ـ چرا با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت شد؟
3ـ چرا تولید مسکن به پایینترین سطح دو سه دهه اخیر سقوط کرده است؟
4ـ چرا طرح مسکن مهر متوقف شد؟
5ـ چرا به جای مسکن مهر، طرح جایگزین ارائه نشد؟
6ـ حدود 20 هزار میلیارد تومان پول اقساط بازگشتی مسکن مهر چه شد؟
7ـ چرا سامانه ملی املاک راهاندازی نشد؟
8ـ چرا با افزایش مداوم وام خرید مسکن در شرایط سقوط تولید، موجب تحریک تقاضا شدید؟
9ـ چرا با مالکان خانههای خالی، برخورد نشد؟
10. چرا درصد خانوارهای دارای مسکن ملکی به ۵۴ درصد کاهش پیدا کرده؟
۱۱. چرا تورم مسکن در تهران به ۸۳ درصد رسیده؟
۱۲. چرا تعداد معاملات مسکن به کمترین حد در چهار سال اخیر رسیده؟
۱۳. چرا برای نوسازی بافتهای فرسوده هیچ کاری انجام نشد؟
۱۴. چرا نوسازی مسکن روستایی یک سوم برنامه انجام شده؟
۱۵. چرا وام مسکن روستایی پرداخت نمیشود؟
16. چرا عرضه زمین دولتی متوقف شد؟
17.چرا به جای سفته بازی مسکن روی تولید مسکن مالیات وضع شد؟
18. چرا در 5 سال اخیر رشد ارزش افزوده مسکن تقریبا صفر بوده است؟