«نود اقتصادی»:محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی در آستانه اربعین حسینی، بدون همراهی عمده معاونان خود به استان ایلام سفر کرد تا از نزدیک با مشکلات حوزه زیرساختی این استان آشناتر شود.

صرفنظر از اینکه چرا معاونان این وزارتخانه، محمد اسلامی را در این سفر همراهی نکرده‌اند اما در تصاویر منتشر شده از زوایای مختلف، عدم حضور "قاسم بی نیاز"،مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه هم از دید رسانه‌ها پنهان نمانده است.

با توجه به تصاویر منتشر شده فعلی به صورت مستقل نمی‌توان تایید کرد که آیا واقعا "بی‌نیاز" وزیر را در این سفر همراهی کرده است یا خیر؟

در صورت درست بودن این خبر، این تصور پررنگتر خواهد شد  که شاید فصل جدایی "قاسم بی نیاز" پس از 9 سال نشستن بر صندلی مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه سر رسیده باشد.

"قاسم بی نیاز" مجری برنامه خانوادگی «به خانه برمی گردیم» در شبکه تهران بوده که از سال 88  و با حکم «حمید بهبهانی» وزیر راه و ترابری دولت نهم، مدیر کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری شده و از آن زمان تااکنون با سیاست‌های همه وزرای بعدی، خود را تطبیق داده است!

از دید برخی، یکی از اشتباهات سه وزیر قبلی استفاده از "قاسم بی نیاز" به صرف فعالیت در تلویزیون بوده اما کیست که نداند مدت‌هاست روابط عمومی این وزارتخانه به واسطه نداشتن برنامه‌های مهم راهبردی در افزایش ضریب نفوذ خود در میان رسانه‌ها و تعامل با رسانه‌های مختلف درجا می‌زند!

شکی نیست که با بررسی عملکرد مدیران ارشد این وزارتخانه،"محمد اسلامی" به نتیجه‌ای همچون ضرورت ایجاد تغییر و تحول در بدنه مدیریتی این وزارتخانه برسد که یکی از آنها می‌تواند هم کنار گذاردن شومن تلویزیونی از ریاست روابط عمومی این وزارتخانه باشد.!