«نود اقتصادی»- گزارش‌ها حاکی از این است که با گذشت چند ماه از جدایی "اصغر نادری" عضو پیشین هیات مدیره از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، همچنان ترکیب هیات مدیره این شرکت ناقص مانده و عضو جدید هم به این ترکیب اضافه نشده است.

پایگاه رسمی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، از سید رضا حسینی، اصغر نادری و علی اله‌وردی به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت نام برده، حال آنکه ماه‌ها است "اصغر نادری" از فهرست این ترکیب جدا شده است.

شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با قدمتی ۶۰ ساله، در زمینه مصالح ساختمانی، ژئوتکنیک و امور راه فعالیت داشته و یک شرکت دولتی بوده و به صورت درآمد هزینه‌ای اداره می‌شود.

این شرکت دارای 2500 نفر نیروی انسانی بوده که در قالب یک سـازمان مرکـزی در تهـران و 31  اداره در استان‌های کشور و 200 شعبه و 1000 واحد محلی فعال است.

"سید رضا حسینی"، مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به «نود اقتصادی» گفته است که علی محمد اسمعیلی، معاون فنی و نظارت مهندسی به عنوان عضو جدید هیات مدیره این شرکت معرفی شده است.

هر چند که گفته می‌شود با وجود معرفی علی محمد اسمعیلی به عنوان عضو جدید هیات مدیره از ماهها قبل، گزینه مذکور مورد تایید وزارتخانه قرار نگرفته و در حال حاضر ترکیب هیات مدیره این شرکت مهم، ناقص مانده است.

نتیجه تکمیل نشدن ترکیب هیات مدیره شرکت مساوی است با متوقف شدن جلسات هیات مدیره این شرکت برای مدت چند ماه بوده که این امر از لحاظ قانون تجارت تخلف محسوب می شود.

جدای از آن، با توجه به دو نفره بودن ترکیب هیات مدیره ، این احتمال وجود دارد که تصمیمات مهم به دلیل بروز اختلاف نظر در هیات مدیره به نتیجه نهایی منتج نشود.