به گزارش «نود اقتصادی» بابک افقهی ؛رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات اتاق تعاون گفت:در دوره های اخیر متاسفانه رخوت و بی برنامگی و بهم ریختگی در مدیریت کلان توسعه تجارت کشور ؛نفس همه فعالان اقتصادی را بریده است.همه فعالان اقتصادی فقط هر روز از شر تصمیمات خلق الساعه و پیاپی دولت که فاقد نظرات کارشناسان بوده و کسب و کارهای بسیاری را به تعطیلی کشانده به خدا پناه میبرند.
رئیس کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران افزود:منهدم نمودن همه ظرفیتهای توسعه صادرات بنگاههای کوچک و متوسط با سیاست های مکرر غلط ؛بی ثباتی  در بازار ارز و تصویب بخشنامه های متعدد پیمان سپاری ارزی و قاچاقچی خواندن صادرکنندگان و ایجاد ممنوعیتهای متعدد صادراتی ؛هزاران برابر بیشتر از وضع تحریمهای دشمنان ؛پیکر نحیف فعالان اقتصادی کشور علی الخصوص تعاونیهای صادراتی ما را هدف قرار گرفته است.
افقهی افزود:امیدوارم وزیر جدید صنعت؛معدن و تجارت بتواند با بیرون کردن عناصر فسیل و فرتوت موجود و استفاده از مدیران شجاع؛با تجربه؛دلسوز و توانمند عزت و شان از دست رفته مجموعه وزارت صمت را برگرداند و به همان جایگاه اصلی خود که پناهگاه و پشتیبان بخش خصوصی و تعاونی کشور بوده ؛بازگرداند.
افقهی؛رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات اتاق تعاون همچنین از آمادگی کامل اتاق تعاون و تعاونیهای صادراتی کشور برای ارائه مشورتهای راهبردی در جهت اصلاح امور فضای کسب و کار کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد دکتر رحمانی بتواند با درایت و هوشمندی این کشتی عظیم را در دریای پرتلاطم فعلی و با کمک همه بخشها به ساحل آرامش برساند.

بهروز رفیعی