«نود اقتصادی»: لیست آپارتمان های موجود جهت خرید در محله اوین درکه در جدول زیر آمده است. توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع و به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله فروشنده تغییر می کند.

 

خرید ملک در اوین درکه چقدر هزینه دارد؟