«نود اقتصادی»:شرکت فولاد آلیاژی که یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد آلیاژی کشور است، هیات مدیره  خود را در روزهای اخیر  دچار تغییر و تحول کرد.

منوچهر غروی و یداله طاهرنژاد که از عناصر سیاسی نزدیک به دولت هستند بدون داشتن رزومه خاصی در صنعت فولاد همچنان در ترکیب  هیات مدیره این شرکت مهم ماندگار شدند.

گفتنی است منوچهر غروی در اوایل دهه 90 به اتهام جعل و خیانت در امانت ‌توسط مقامات قضایی دستگیر شده بود. همچنین یداله طاهرنژاد از جمله چهره‌های سیاسی اصلاح طلب (عضو ارشد حزب کارگزاران) است که دوستی نزدیکی با اسحاق جهانگیری داشته و در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دولت اصلاحات معاون او بوده است.