«نود اقتصادی»:قیمت گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی شرکتی در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 

 

 

 

 

گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی شرکتی

گوشت شتر قطعه بندی و بسته بندی شرکتی