به گزارش «نود اقتصادی» امروز رئیس جمهور حسن روحانی، در اظهاراتی گفته است "اصلاح امور بانک ها باید به نحوی باشد که به دولت کمک کنند. نقدینگی موجود فعلی و غول نقدینگی از کجا می آید؟ ممکن بود در یک زمانی دولت آن را ایجاد و استقراض می کرد و پایه پولی را بالا می برد ولی امروز اینگونه نیست و در دولت تدبیر و امید رشد نقدینگی به ضریب فزاینده مربوط می شود و به پایه پولی مربوط نیست و عمدتا بانک ها در این بخش نقش دارند..."

حال که پایه پولی با رشد متوسط سالیانه حدود بیست درصدی و نقدینگی با رشد متوسط سالیانه ۲۷ درصدی در پنج سال اخیر رکورد همه دولتها را شکسته است و به ترتیب ارقام حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برای پایه پولی و عدد ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان ( نقدینگی) را پشت سر می‌گذارد، اظهارنظر آقای رئیس جمهور درباره اصلاح نظام بانکی و کنترل‌های آتی مقداری عجیب و دیر به نظر میرسد!

آیا آقای روحانی میدانند با این روندی که دولتشان در 5 سال اخیر پیش رفته است، کارشناسان ثبت رقم بیست هزار هزار میلیارد ریال نقدینگی در ماه‌های آینده را پیش بینی کرده‌اند؟!

جالب است آقای رییس جمهور نمی‌دانند که پایه پولی خروجی منابع و مصارف و ترازنامه  بانک مرکزی است. سوال این است که آیا بانک مرکزی نمی‌تواند ترازنامه خود را مدیریت کند؟ آیا بانک مرکزی نمی‌تواند دریچه تنزیل را کنترل کند؟ آیا رییس جمهور که رییس مجمع بانک مرکزی است اینگونه مستاصل شده است؟

نکته دیگر اینکه آیا ایشان نمی‌داند که در دوره‌شان نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های بانکی از ۱۷ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است و این عامل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از ۴/۷ به بالای ۷  در دوره صدارت ایشان است؟ 

آیا یادشان رفته که در دو سال اول مدیریت بانک مرکزی مفهوم سالم سازی نقدینگی که بلغور شد همانی است که هست و این افتخار به نام دولت ایشان ثبت است که سرعت گردش نقدینگی برای اولین بار در چند دهه اخیر کمتر از یک شده است؟ آقای روحانی نمیدانند این عدد نه در سال ۹۷ که به تدریج با روی کار آمدن ایشان رخ داده است، یعنی همواره اقتصاد دررکود معاملات و فعالیت‌ها دست و پا زده است!