علی اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که مهمترین عاملی که باعث 3.5 برابر شدن نقدینگی در سالهای اخیر چه بوده است به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: در سالهای اخیر افزایش پایه پولی که به آن پول پرقدرت می‌گویند بر افزایش نقدینگی تأثیر مستقیم داشته است. نظام بانکی ما کمبودهای نقدینگی خود را از بانک مرکزی تأمین می کند، بنابراین بانک مرکزی مجبور است که پول چاپ کند و به این ترتیب پایه پولی افزایش پیدا می‌کند.

این اقتصاددان تأکید کرد: در یکی دو سال گذشته نقدینگی بسیار نهفته‌ای که در گردش پولی و گردش مالی کشور وجود داشت ناگهان سرباز کرد و این تورم‌های عجیب را به وجود آورد.

نیکواقبال ادامه داد: دو سوم بودجه سالیانه کشور ما وابسته به افزایش پایه پولی است که یا افزایش پایه پولی مستقیم است که دولت مستقیما به بانک مرکزی دستور می دهد و یا چک صادر می کند و یا پول نفت است و به بانک مرکزی می دهد و به جای آن ریال می گیرد و ریال را هم وارد بازار می کند. اگر این ریال وارد شده صرف توسعه و ایجاد شغل و تولید می شد خوب بود اما مشکل این است که همه اش وارد بودجه جاری می شود.

وی با تأیید این نکته که بیشترین سهم در افزایش نقدینگی را افزایش پایه پولی دارد به «نود اقتصادی» گفت: به جرات میتوان اذعان کرد دلیل مهم افزایش نقدینگی در سالهای اخیر، روند افزایشی و نگران کننده پایه پولی در کشور است و نمیتوان آن را انکار یا رد کرد.

احمدرضا آبی