غلامرضا مصباحی مقدم،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص دلایل افزایش حجم نقدینگی و رابطه آن استقراض دولت از بانک مرکزی اظهار کرد: رشد نقدینگی 2 دلیل دارد، یکی استقراض و دومی بدهی دولت به بانک مرکزی است. نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که آقای روحانی اسم بدهی دولت به بانک مرکزی را خط اعتباری می گذارد که هیچ فرقی با استقراض ندارد. اگر دولت بدهی را به بانک مرکزی پرداخت کند اسمش استقراض کوتاه مدت است و اگر پرداخت نکند استقراض دائمی صورت می‌گیرد.

وی گفت: دولت مبلغ هزار میلیارد تومان در سال گذشته و در سال جاری از بانک مرکزی استقراض کرده و به تعبیر آقای روحانی خط اعتباری ایجاد کرده است. دولت برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسات غیر مجاز، پایه پولی را رشد داده و یکی از اجزای پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است.

وی افزود:ضریب فزاینده ناشی از پایین بودن سپرده گذاری در بانک‌ها است. یکی دیگر از عوامل رشد نقدینگی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است، این عامل بسیار افزون  بر حجم نقدینگی شده است. آقای روحانی اقتصاددان نیستند که آمار و ارقام را به صورت علمی بداند بلکه افراد دیگر اطلاعات به ایشان می‌دهند و ایشان هم طبعا همان اطلاعات را منعکس می کند.