جعفر قادری  اقتصاددان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص دلایل افزایش نقدینگی اظهار کرد: افزایش حجم نقدینگی یک قسمتش مربوط به افزایش پایه پولی است  که ناشی از جبران سپرده های موسسات مالی و اعتباری صورت می‌گیرد و این موسسات  توسط بانک مرکزی دارای اعتبار شدند. اما قسمت دیگری از رشد نقدینگی مربوط به افزایش سرعت گردش پول است و در این دوره شاهد افزایش پایه پولی بودیم.

وی گفت: خود دولت اعلام می کند 240هزار میلیارد پول مربوط به موسسات اعتباری غیر مجاز است بدین معنا حجم پول براساس سرعت گردش مالی ایجاد نشده است. متاسفانه این حجم از نقدینگی مشکلات زیادی را به وجود آورد من جمله افزایش نرخ ارز و مسایل دیگر. متاسفانه دولت و بانک مرکزی  هیچ کنترل و نظارتی در حجم نقدینگی نداشتند.   

وی افزود: موسسات مالی توسط بانک مرکزی دارای اعتبار شدند و بیشترین مشکلات را همین موسسات پدید آوردند و خود دولت برای تامین هزینه ها دستبرد به بانک مرکزی زده و متاسفانه  شرایطی برای بازپرداخت به بانک مرکزی وجود ندارد درواقع دولت به بانک مرکزی بدهکار است این هم یک دلیل دیگر برای حجم نقدینگی است.

 جعفر قادری اظهار کرد: نباید دولت باعث افزایش نرخ سود بانک ها شد و مثلا از همین طریق هم می خواهد نقدینگی را کاهش دهد . دولت هیچ آگاهی درباره علم اقتصاد ندارد.