ساسان شاه ویسی،اقتصاددان درگفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص صحبت آقای روحانی درباره رشد نقدینگی که از ضریب فزاینده اظهار کرد: اظهارات آقای روحانی را اصلا قبول ندارم، ایشان خیلی کلیشه ای  و غیر منطقی صحبت می کند و اگر قرار باشد اظهارت ریئس جمهور را نقد کنیم ظاهر قشنگی پیدا نمی کند.

وی افزود: رئیس جمهور اصلا دیدگاه درستی درباره ضریب فزاینده و نقدینگی ندارد.در حال حاضر موضوع تحریم ها مورد توجه قرار گرفته است که متاسفانه هرکس در این باره موضع گیری می کند.