داود سوری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شریف در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص سخنان هفته گذشته رئیس جمهور در وزارت اقتصادی و دارایی اظهار کرد: حدود یک سال و نیم است که از زمان انتخابات گذشته و در زمان انتخابات آقایان روحانی و جهانگیری حرفهایی رو می‌زدند که با صحبتهای امروزشان بسیار متفاوت بود. آنها صحبت از روشهای علمی در اداره اقتصاد آزاد می‌کردند. بعد از یک سال می‌بینم که همه چیز برعکس است.  حالا ما آن را باید باور کنیم یا این (وضع فعلی) را؟!

وی افزود: این نوع رفتار به نظر می‌رسد که نوعی عدم صداقت است. حرفهایی که آقای روحانی می‌زند، نشان می‌دهد که ایشان متوجه اقتصاد نیستند. ایشان اقتصاد را با کسب و کار اشتباه گرفتند! جایی که می‌گویند کسی که یک مغازه دارد این مغازه را به تجارتخانه تبدیل کرده، بحث کسب و کار است. بحث مدیریت اقتصادی کشور خیلی با کسب و کار متفاوت است.

سوری با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در حال حاضر چیزی که از سازمان برنامه و بودجه ایشان می‌بینیم یک اقتصاد بسته‌ای است. سازمان برنامه بودجه ایشان صبح تا شب در حال تهیه بسته های مختلف است. این بسته‌ها بیشتر بسته‌های رفاهی هست و انسان را یاد زمانی می‌اندازد که یک اتفاق طبیعی افتاده و عده‌ای در حال تهیه بسته‌های غذایی هستند می‌اندازد.

وی گفت: وقتی یک چنین ساز و کاری در دولت حاکم است، خیلی اعتماد به نفس می‌خواهد که شما یک علم را کلا کنار بگذارید و خودتان با این چارچوب دیگران را نصیحت کنید که اقتصاد علم پیچیده‌‌ای است!