«نود اقتصادی»:محمد حسین ادیب،پژوهشگر ریسک- 1- ترامپ اعلام کرده کاهش صادرات نفت ایران در سطحی اعمال می‌شود که باعث افزایش قیمت نفت نشود.

2- در چهار مورد صادرات نفت کاهش یافته و این کار اعمال تحریم علیه ایران را محدود میکند: الف- صادرات نفت ونزوئلا یک میلیون بشکه کاهش یافته است. ب- صادرات نفت لیبی از یک میلیون بشکه به ۳۵۰ هزار بشکه کاهش یافته است.ج- صادرات نفت از طریق خط لوله از کانادا به آمریکا ، ۸۵ درصد کاهش یافته است. د- صادرات نفت از عربستان از ماه آینده، 500 هزار بشکه کاهش می یابد.

3- در دوره قبل تحریم‌ها، بخش پتروشیمی‌ ایران عمدتا تحریم شد اما در دور جدید تحریم، بخش پتروشیمی‌ تحریم نیست و این اثر تحریم‌ها را بر نرخ ارز کمرنگ می کند.

4- به استثنای ۷ کارخانه سیمان و فولاد مبارکه، هیچکدام از صنایع ارز محور ایران مشمول تحریم نیست.

5- بانک ملت تحریم شد و نظر به اینکه بانک ملت، امور بانکی شرکت نفت را انجام می‌داد این می‌توانست باعث اخلال شود اما در چند سال اخیر بانک خاورمیانه ، به خدمات بانکی در بخش نفت پرداخته و اخلال را جبران می کند . بانک خاورمیانه از شمول تحریم خارج شده است، بنابراین تحریم به بخش بانکی صادرات نفت آسیب نمی‌زند.

6- دوازده بانک تحریم نشدند و فعالیت بانکی در چهار چوب سوئیفت به وسیله این ۲۳ بانک اخلالی در تجارت خارجی ایجاد نمی کند، اتفاقا بانک‌هایی که تحریم شدند با بازل ۴ مشکل دارند. بازل ۴ مقررات جهانی بانکداری است که بانک‌های ایرانی با آن مشکل دارند و حتی اگر تحریم نباشند نیز امکان مراوده بانکی کم است. بانکهایی که تحریم نشدند مشکل کمتری با بازل ۴ دارند و بانکهایی که تحریم شدند بیشتر با بازل ۴ مشکل دارند.

7- صادرات نفت در سال ۹۱ هم مشمول تحریم شد و آمارهای جهانی که حجم صادرات نفت ایران را اعلام می کرد از کاهش صادرات نفت به ۲.۴ میلیون بشکه در سال ۰۲ حکایت داشت ، اما صحیح ترین منبع برای اعلام صادرات نفت ایران ، نماگرهای بانک مرکزی است که آمار صادرات نفت ایران را بر اساس پول واریزی به خزانه منعکس می کند. این نماگر در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که صادرات نفت ایران ۳ میلیون بشکه است و در سال ۲۴۰۲ بالغ بر ۲.۰ میلیون بشکه ، یعنی فقط ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است، یعنی در دور قبلی تحریم ، کاهش صادرات نفت ایران ، سمبولیک بود.