«نود اقتصادی»:رئیس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی درباره عملکرد آقای عباس آخوندی در 5 سال اخیر گفت: عملکرد وزیر مستعفی راه و شهرسازی در 5 سال اخیر افتضاح بود، ایشان اصلا بدون برنامه وارد وزراتخانه راه و شهرسازی شد. از خرید هواپیما تا ساخت مسکن بدون برنامه پیش رفت. جالب است بدانید دو سال پیش وقتی بحث خرید هواپیما مطرح بود، جناب آقای رئیس جمهور تحلیلی می‌کرد که خیلی به نظر من عجیب بود. یک خبرنگار از ایشان پرسید این تعداد هواپیما که قراردادش را امضا کردید، به اشتغال کشور چه کمکی می‌کند. ایشان نیز تلویحا پاسخ داد اگر ما آن قدر هواپیما خریداری کنیم، صنعت هوایی ما رونق می‌گیرد. خیلی از تاکسی‌ها می‌آیند و مشغول به کار می‌شوند و مسافرها را جا به جا می‌کنند و از این طریق اشتغال به وجود می‌آید. این ادبیات نشان می‌دهد یک تفکر و مدل بر ذهن تصمیم‌ گیرندگان ارشد دولت ما حاکم نبوده است که همین طوری دستور خرید هوایپما را می‌دهند.
مهدی زریباف افزود: یکی از اشتباهات دیگر آقای روحانی تکیه و همراه شدن با اتاق بازرگانی است. تصور دولت این بود که با همراه شدن با اعضای اتاق، خصوصی سازی رونق می‌گیرد و تولید نیز با این‌ها راه می‌افتد. غافل از این که اینها عده‌ای تجار و بازرگان هستند که دنبال حداکثر کردن سود و منافع خود بوده و کاری به تولید ندارند، بنابراین هر دو پایه شکست خورد، هم تکیه بر غرب هم تکیه بر اتاق. در این میان چه افرادی ضربه خوردند و له شدند؟ قشر محروم و ضعیف جامعه و تولید نیز صدمه خورد. واردات خیلی تقویت شد.