به گزارش «نود اقتصادی» دکتر مهدی رضوی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی، حدود 95 درصد حسابهای بانکهای دولتی و غیر دولتی ما زیر 50 هزار تومان موجودی دارند. این خیلی بحث است. الان اگر یک خانواره دو نفره از تهران به مشهد سفر کند، حداقل یکی دو میلیون تومان هزینه دارد. الان هزینه رفتن از تهران فرودگاه امام خمینی  (ره) بیش از 50 هزار تومان است. این آمار گویای خیلی حرفها است. یک زمانی بیش از 98 درصد دارایی‌های نظام بانکی برای مردم بود و فقط کمتر از دو درصد این دارایی‌ها برای دولت بود.

وی افزود: الان حجم نقدینگی که صرف خرید طلا، ارز و زمین می‌شود، بد نیست ریشه‌هایش بررسی شود، که چند درصد اینها مردم هستند، خیلی از اینها مردم نیستند بعضا دولتی و غیر دولتی هستند و برای اینکه خودشان را حفظ کنند طبیعتا مردم به ضرر و زحمت می‌افتند.