«نود اقتصادی»: اسباب بازی آموزشی فکری نقش فراوانی در یادگیری کودکان دارد. کودک در حین بازی با اسباب بازی آموزشی هم سرگرم می شود و هم با مفاهیم جدیدی آشنا می گردد.

 

 

 

قیمت انواع اسباب بازی فکری و آموزشی و ساختنی نوزاد و کودک به شرح زیر است: 

 

اسباب بازی فکری آموزشی