«نود اقتصادی»: ابوالقاسم رحیمی انارکی اعلام کرد: بانک‌مسکن به عنوان یکی از بانک‌های باسابقه کشور در زمینه برنامه‌ریزی و اعطای تسهیلات به خریداران و سازندگان مسکن به صورت انفرادی و همچنین انبوه‌سازان مجموعه تسهیلاتی را در سال‌های مختلف با توجه به توان اقتصادی مردم و همچنین شرایط اقتصادی کشور تدارک دیده است.

علمکرد بانک در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم

وی در ادامه عملکرد بانک مسکن را در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم تشریح کرد و گفت: بانک در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم در بخش‌های مشارکت‌های مدنی، خرید، جعاله، سهم الشرکه، و سایر تسهیلات در مجموع ۸۸۵ هزار و ۵۰۹ فقره تسهیلات به ارزش ۳۲۳هزار و ۲۵۹ میلیاردریال پرداخت کرده است.

به گفته وی، در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم در بخش مشارکت‌های مدنی طی ۸ ماهه انتهایی سال ۹۶ مجموعا ۷۰ هزار و ۱۶۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۳ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال و در هفت ماهه ابتدای امسال ۳۴هزار و ۵۳۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

این مقام مسئول در بانک مسکن ادامه داد: در این بخش طی دولت دوازدهم مجموعا ۱۰۴هزار و ۶۹۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۸ هزار و ۳۶۹ میلیاردریال از سوی بانک مسکن اعطا شده است.

مدیرعامل بانک‌مسکن همچنین گفت: در بخش خرید نیز طی ۸ ماهه انتهایی سال ۹۶، مجموعا ۱۴۷هزار و ۲۲۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۷۵هزار و ۶۴۸ میلیاردریال و در هفت ماهه ابتدای سالجاری نیز ۱۳۴ هزار و ۹۱۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۶۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال پرداخت شد.

به گفته وی، در این بخش طی دولت دوازدهم مجموعا ۲۸۲هزار و ۱۴۵ فقره تسهیلات به ارزش ۱۴۱هزار و ۳۸۷ میلیاردریال پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، در بخش جعاله، در ۸ ماهه انتهایی سال ۹۶ در مجموع ۸۲ هزار و ۸۳۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۲هزار و ۶۸ میلیاردریال و در هفت ماهه ابتدای سال ۹۷ مجموعا ۸۰ هزار و ۵۷۸ به مبلغ ۱۲هزار و ۹۲۳ میلیارد ریال پرداخت شد.

در بخش جعاله در مجموع طی دولت دوازدهم ۱۶۳ هزار و ۴۰۸ فقره تسهیلات به ارزش ۲۴هزار و ۹۹۱ میلیاردریال پرداخت شد.

سهم الشرکه‌ای که طی دولت دوازدهم پرداخت شد مجموعا ۱۸۷هزار و ۸۱۵ فقره تسهیلات به ارزش ۷۳هزار و ۸۸۹ میلیاردریال بود. همچنین، سایر تسهیلات نیز در این مدت، ۱۴۷هزار و ۴۴۴فقره تسهیلات به ارزش ۳۴هزار و ۶۲۳ میلیاردریال اعلام شده است.