«نود اقتصادی»: قیمت انواع سبزی و صیفی در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است: 

 

 

 

 آخرین قیمت اقلام اساسی را اینجا  مشاهده کنید.

قیمت انواع سبزی و صیفی در میادین میوه و تره بار

قیمت انواع سبزی و صیفی در میادین میوه و تره بار

قیمت انواع سبزی و صیفی در میادین میوه و تره بار