«نود اقتصادی»:«حسین رواسی» افزود: نیاز روزانه کشور به آلایش کله و پاچه حداقل 60 هزار دست است که اکنون کمتر از این میزان تامین می شود.
به گفته وی، استان تهران برای تامین روزانه بازار به حداقل 10 هزار دست کله و پاچه نیاز دارد در حالی که اکنون نزدیک هفت هزار دست تامین و عرضه می شود.
«ادامه قاچاق و کاهش کشتار، می تواند مشکلات این صف را دوچندان کند زیرا اکنون 80 درصد واحدهای کله پزی و طباخی به دلیل کمبود تولید، دچار زیان شده اند.»
وی ادامه داد: برای جلوگیری از این معضل بیش از سه سال است که اتحادیه پیشنهاد واردات کله و پاچه از کشورهای مجاز دارای ذبح اسلامی را داده اما تاکنون این تقاضا به جایی نرسیده است.
رئیس اتحاد یه فروشندگان کله و پاچه افزود: پیش از این، اتحادیه براساس کیفیت و کمیت، قیمت کله و پاچه در واحدهای طباخی را تعیین می کرد و بر آنها نظارت داشت اما اکنون با حذف نظارت توسط اتحادیه ، قیمت ها به صورت رقابتی عرضه می شود.
رواسی گفت: خواسته ما از مسئولان، «ایجاد شرایط مناسب برای واردات این کالا و جلوگیری از قاچاق بی رویه دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس» است.
 اکنون بیش از 800 واحد کله پزی و طباخی در استان تهران فعال اند که بخشی از آنها مجوز ندارند.