«نود اقتصادی»: نرخ مرغ گرم نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار با کاهش 150 تومانی همراه شد.

 

 

 

کاهش نرخ مرغ در بازار + قیمت