به گزارش «نود اقتصادی» علی اکبر لبافی اظهار کرد: مسئولان فکر می‌کنند اگر وام 10 یا 20 میلیونی به فردی بدهند، برای آن فرد شغل ایجاد شده و این شغل نیز پایدار خواهد بود، در حالی که این تصور اشتباه است.

وی افزود: باید بارهایی که بر دوش مشاغل تولیدی اعم از بیمه‌ای و مالیاتی وجود دارد را به حداقل برسانیم. الان حدود 25 درصد مالیاتها در حوزه تولیدی است که این رقم باید به حدود 10 درصد برسد. کشورهای دیگر این کار را کرده‌اند؛ یعنی هرکسی مصرف بیشتری داشته باشد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند.

احمدرضا آبی