­­جمشید ملارحمان درمراسم معارفه خود به عنوان رئیس سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)که با حضور جمعی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت های معدنی برگزار شد، افزود: اکتشاف­ از اساسی ترین مقوله های بخش معدن کشور است که به طور حتم در شمار برنامه های ایمیدرو قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه برنامه های اکتشافی با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد، گفت: در دستیابی به اهداف بخش معدن و صنایع معدنی از سرمایه های ایمیدرو، شرکت ها و به ویژه تشکل ها بهره خواهیم برد.

ملارحمان ضمن اشاره به تشکیل اتاق فکر به منظور اعتلا و توسعه این بخش افزود: حذف بروکراسی های پیچیده در ایمیدرو از دیگر برنامه های سازمان خواهد بود که بی شک، فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در این حوزه را تسهیل خواهد کرد.

سرپرست هیئت­­ عامل ایمیدرو در تشریح دیگر برنامه خود در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اظهار داشت: موضوع پژوهش و بهرمندی از ظرفیت های علمی و دانشگاهی محور ما در برنامه ریزی های سازمانی خواهد بود و به طور حتم دستیابی به این مهم، بدون حذف بروکراسی ها محقق نخواهد شد.

ملا رحمان با تاکید بر برنامه ریزی برای تحقق اهداف مورد نظر در نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور گفت: در طول مسئولیت خود در ایمیدرو تلاش خواهیم کرد تا با استفاده از سرمایه های انسانی، نقشه راه معدن و صنایع معدنی را محور برنامه های خود قرار دهیم.