امروز و با حکم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، شهرام‌ آدم‌نژاد به سمت معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی منصوب شد.

آدم‌نژاد که تا امروز مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بود، پیش از این سال‌ها در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فعالیت کرده بود.

وی معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری بود و به نظر می‌رسد انتخاب وی به عنوان معاون حمل و نقل، انتخاب هوشمندانه‌ای بوده است.

همچنین علی رستمی که تا پیش از این معاون مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهای امام خمینی (ره) بود، به سمت سرپرستی این شرکت منصوب شد‌.