فرامرز مداح،‌ ‌با اعلام این خبر، ‌‌بیان کرد: در راستای ارتقای ایمنی در جاده‌های کشور و بهره‌گیری از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با برگزاری تشریفات جذب سرمایه‌گذاری برای اجرای 2000 دوربین ثبت تخلف سرعت، به روش ساخت (نصب)، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) و تضمین بازپرداخت سرمایه مورد نیاز موافقت کرد.

وی اظهار داشت: پروژه یادشده شامل 4000 دوربین ثبت تخلف سرعت است که در دو مرحله فراخوان جذب سرمایه‌گذار اجرا خواهد شد و اعتبار پیش‌بینی شده برای مرحله اول حدود 10 هزار میلیارد ریال است.

فراخوان مرحله اول طی هفته آتی اعلام می‌شود.