«نود اقتصادی»:بیمه تعاون اعلام کرد:براساس عملکرد شش ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ مبلغ ۳۴.۸۳۵ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

براساس این گزارش، شرکت  بیمه تعاون در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۷ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۷۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد رشد داشته که بیشتر ناشی از افزایش ۷۴درصدی رشد سود عملیاتی شرکت بوده است.

این گزارش حاکیست:بیمه تعاون براساس عملکرد شش ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ مبلغ ۳۴.۸۳۵ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.