«نود اقتصادی»:صندوق توسعه ملی اعلام کرده که در نیمسال نخست سالجاری 19 فقره قرارداد به مبلغ 14750 میلیون دلار اجرایی و ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، در ابتدای سال 97 تعداد 20 فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی به مبلغ 14850 میلیون دلار تنظیم و برای اجرایی شدن به بانک‌های عامل ارسال شده که با این حساب یک فقره از قراردادها به ارزش یکصد میلیون دلار ابلاغ نشده است.

این گزارش حاکیست از مجموع قراردادهای انعقاد شده از محل اعتبارات سال 95 تعداد 18 فقره قرارداد به مبلغ 12550 میلیون دلار تا پایان سال 96 اعتبار داشته وبانک ها از محل این قراردادها می توانند نسبت به معرفی طرح های واجد شرایط به صندوق اقدامات لازم را به عمل آورند.

از قرار معلوم، به علت تاخیر در بازگردانی قراردادها توسط برخی بانک ها انعقاد و ابلاغ برخی از قراردادهای مصوب سال 95 در سال 96 انجام شده که تعداد این دسته از قراردادهای ارزی در نیمسال نخست سال گذشته 6 فقره به میزان 3250 میلیون دلار بوده است.

مقایسه قراردادهای دارای اعتبار نیمسال نخست سال جاری با دوره مشابه سال قبل از رشد 17.5 رصدی برخوردار بوده است.

برپایه این گزارش، در نیمسال نخست امسال طرح های اعلام وصول شده صندوق توسعه ملی تعداد 27 فقره با مجموع مبلغ 3088 میلیون دلار بوده است.

همچنین در این دوره بابت 28 طرح به مبلغ 2906 میلیون دلار نزد بانک مرکزی مسدودی صادرشده که مقایسه طرح های اعلام وصول و مسدود شده که مقایسه طرح های اعلام وصول و مسدود شده با شش ماه نخست سال قبل،حکایت از افزایش میزان عملکرد سال 97 داشته که بخش عمده ای این افزایش،مربوط به طرح های تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری است.