«نود اقتصادی»- معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی نوسانات نرخ ارز را عاملی تاثیرگذار در تغییر شرایط واگذاری شرکت‌هایی دانست که دارایی و بدهی آنها ارزی بوده، بنابراین این دسته از شرکت‌ها باید دوباره قیمتگذاری شده و در مورد آنها تصمیم‌گیری دیگری شود.

زهره عالیپور در گفتگو با «نود اقتصادی» تعداد شرکت‌های قابل واگذاری در سالجاری را 630 مورد دانست اما گفت که سازمان خصوسی سازی قادر نبوده همه این موارد را ظرف مدت یکسال قیمت گذاری و عرضه کند، بنابراین مجبور است تا براساس رویکرد بازار در محدوده 150 شرکت از کل 630 مورد را اولویت بندی کرده و عرضه آنها را  به جلو بیاندازد  و مابقی  مواردی که قیمت گذاری آنها  نامشخص بوده را به تاخیر خواهد انداخت.

وی در مورد علت تاخیر در تشکیل هیات واگذاری هم گفت که استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی قبلی (کرباسیان) اداره شدن وزارتخانه مذکور با سرپرست (اکرمی) و آمدن وزیر جدید (دژپسند) وقفه هایی را به وجود آورده و باعث شد تا هیات واگذاری با تاخیر تشکیل شود.

به گفته عالیپور، مادامی که هیات واگذاری قیمت جدیدی را به سازمان خصوصی سازی اعلام نکند، سازمان خصوصی سازی نخواهد توانست اقدامات خود را بر اساس برنامه ریزی انجام شده، پیگیری کند.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی، تصریح کرده که البته تا پایان مرداد ماه سالجاری، شرایط خوبی برای عرضه موارد قابل واگذاری مطرح بوده و تا این زمان واگذاری ها مطابق برنامه پیش رفته است.

وی، درباره تاخیر چندباره در واگذاری سهام دولت در شرکت های بیمه البرز واتکایی امین هم گفت که واگذاری سهام دولت در این دو شرکت متوقف نشده و هردو در لیست واگذاری  قراردارند.

عالیپور توضیح داد که باتوجه به اصلاحیه  اعمال شده در فرایند واگذاری سهام دولت در دو شرکت بیمه ای مذکور  مطابق  با مصوبات شورایعالی بورس،واگذاری آنها تسهیل شده و در حال حاضر در انتظارنوبت واگذاری  و صدور مجوز عرضه از هیات عالی واگذاری است.

وی،با بیان اینکه درنخستین جلسه هیات واگذاری تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت دردو شرکت بیمه ای  در دستور کار است ، براورد کرد که ظرف یکی دو ماه آینده تکلیف واگذاری سهام آنها  مشخص خواهد شد.

عالیپور یادآور شد: مادامی که هیات واگذاری تشکیل نشود، تصمیم جدیدی هم در زمینه عرضه و واگذاری گرفته نخواهد شد.

معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی درباره اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری دو بانک و یک شرکت هم گفت که وزیر رویکرد کلی خود را درباره واگذاری ها اعلام کرده و باید هیات واگذاری تشکیل شده و به سازمان خصوصی دستور واگذاری دهند تا این اقدام عملی شود.

"فرهاد دژپسند" وزیر اموراقتصادی و امور دارایی 12 آبان ماه سالجاری و در مراسم معارفه  خود خبرداده بود که برای واگذاری چند شرکت را برشمرده و قرار است به جدیت واگذاری را شروع کند و حتی می توانیم فردا یک بانک و دو شرکت دولتی را واگذار  کنیم.!