«نود اقتصادی»: بر پایه خبر مندرج در سایت خبری رسمی وزارت اقتصاد و دارایی مورخ در روز شنبه سوم آذر 97، مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سفر به استان خراسان شمالی اعلام کرده است که آن بانک در دوران دولت تدبیر و امید حدود 19 میلیارد یورو سرمایه گذاری در بخشهای زیر ساختی کشور داشته است.

محاسبه این رقم نشان می‌دهد که این بانک در طی این چند سال حدود 25 میلیارد دلار معادل دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه داشته است. به عبارتی به طور متوسط سالیانه معادل 5 میلیارد دلار و یا 50 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.

اگر این رقمها درست باشد، خبر خوبی است. به عنوان مثال اگر سایر بانکها هم همین مقدار پول سرمایه گذاری کرده باشند، باید مثلا 250 میلیارد دلار منابع توسط بانکها ( حداقل 10 بانک) در این دوران به اقتصاد وارد شده باشد.

اگر این برآوردها درست است پس چرا وضع بنگاهها شرکتها و کارخانه‌ها این گونه است؟ چرا وضعیت اشتغال کشور مطلوب نیست؟ و دهها سوال دیگر!؟

به همین خاطر از مدیرعامل محترم بانک صنعت و معدن چند پرسش و تقاضا را مطرح می‌کنیم:

1.آیا این اعداد و ارقام درست و دقیق است؟

2.آیا این این رقام سرمایه گذاری شده است؟

3.آیا این ارقام تخصیص است یا پرداخت شده؟

4. این ارقام به کدامک بخشها و در کدام پروژه‌ها و به چه استانهایی تعلق گرفته است؟

5. شاخصهای اقتصادی و اشتغالی هر یک از این طرحها چقدر بوده است؟