روح الله حاجب، عضو خانه کشاورز در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص نرخ 1600 تومانی خرید تضمینی گندم  اظهار کرد: این نرخ عدد بسیار ناچیزی است. آیا خود دولت از این قیمتی که برای گندم اعلام کرده راضی است؟ خرج و دخل کشاورزان باهم همخوانی ندارد. ملزومات کشت گندم با این قیمت اعلام شده هیچ سودی برای کشاورز ندارد و اگر دولت همچنان بی اهمیت باشد شک نکید که صادرات گندم کاهش و واردات افزایش پیدا می کند.