شیردل نیازی، عضو خانه کشاورزان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص نرخ 1600 تومانی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: ما کشاورزان برای هرکیلو گندم نرخ 1800 تومان را پیشنهاد دادیم اما متاسفانه نرخ 1600 تومان تصویب شد و کشاورزان هیچ رضایتی از این عدد ندارند. کشاورزان مدام در حال اعتراض هستند اما کسی پاسخگو نیست.

وی گفت: الان که وقت بودجه نویسی است باید هزینه های پرداختی پول گندم پرداخت شود، نه اینکه کارگران 6 ماه دیگر حقشان را بگیرند. باید الان قیمت گندم بدرستی نرخ گذاری شود، همه نهادها بودجه شان 3 برابر شده اما متاسفانه قیمت گندم ما هنوز با قیمت جهانی فاصله دارد .

وی افزود: ما کشاورزان چقدر اعتراض کنیم، چرا کسی پاسخگو نیست؟ دولت باید اقدامی برای کشاورزان انجام بدهد تا کشاورزان با  اشتیاق بیشتری فعایت کنند.