یحیی مقدسی، عضو خانه کشاورز در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص نرخ تضمینی 1600 تومان برای گندم اظهار کرد:  این عدد برای نرخ تضمینی گندم اصلا قیمت درستی نیست صرفا خرج ملزومات کشت گندم می شود. گندم جز مواد اولیه خانواده‌های ایرانی است. باید طوری برنامه ریزی می کردند که قیمت نان افزیش پیدا نکند.

وی گفت: این قیمت گندم یک تبعاتی دارد که براثر گذر زمان کشت کم و نان گران می شود. با این نرخ اعلام شده کشاورز چطور فعالیت  کند، وقتی برای خود ذره ای سود ندارد؟

گفتنی است عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی دیروز گفته که  قیمت ۱۶۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم پایین نیست و کشاورزان از آن راضی هستند.