«نود اقتصادی»:از بودجه 1200 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 98،‌ 15 شرکت دولتی بیش از 85 درصد بودجه را می‌بلعند! یعنی مجلس فقط با بررسی صورت‌های مالی و بودجه همین 15 شرکت دولتی، بیش از 85 درصد بودجه شرکت‌های دولتی را می‌تواند بررسی کند!

آیا در ماه‌های اخیر این اتفاق خواهد افتاد؟!