«نود اقتصادی»:"علیرضا عابدین زاده"، عضو کنونی  هیات مدیره شرکت واسپاری ملت، به عنوان سرپرست این شرکت انتخاب و معرفی شد.

پیش از علیرضا عابدین زاده،"میرفیض فلاح" مدیریت عاملی شرکت واسپاری ملت را برعهده داشته است.

علیرضا عابدین زاده،تیرماه سالجاری به عضویت در هیات مدیره شرکت واسپاری ملت درآمده بود.

مسئولیت شعبه مستقل مرکزی بانک ملت،مدیرکل بازاریابی و انرژی بانک ملت هم از جمله سوابق عابدین زاده به شمار می رود.