صبح امروز هواپیمای باری بوئینگ ۷۰۷ به سمت فرودگاه پیام در حال حرکت بود که خلبان به اشتباه در فرودگاه فتح کرج فرود آمد. این هواپیما پس از خروج از باند فرودگاه فتح با منازل مسکونی این شهرک برخورد کرد. در نقشه زیر محل دقیق برخورد این هواپیما با منازل مسکونی شهرک زیبادشت در شهرستان فردیس استان البرز را می بینید.

براساس اخبار منتشر شده از ۱۵ یا ۱۶ سرنشینی که این هواپیما داشته، پیکر ۲ تن از سرنشینان به صورت سالم و قابل شناسایی بیرون آمده و کاور شده و یک نفر هم که گویا مهندس پرواز است زنده بیرون آمده است. گفتنی است؛ منزل مسکونی که هواپیما با آن برخورد کرده خالی از سکنه بوده است.