مقصود اسعدی سامانی با اعلام این که آن چیزی تحت چارتری است،  به معنای واقعی خودش نیست، اظهار کرد: نحوه عرضه پروازهای چارتری به صورت بنکداری است؛ یعنی به این ترتیب که ایرلاین پوراز یک مسیر خود را به صورت کامل در اختیاری فردی قرار داده و به نوعی آنرا پیش فروش می کند. این پروازها هم از سوی چارترکننده در بین آژانس ها توزیع می شود.

وی ادامه داد: آن چیزی که در دنیا به نام چارتر است این است که وقتی مسافری که به یک مقصد منتقل می شود با همان پرواز برگردد. این در حالی است که در ایران این اتفاق نمی افتد و چارترکننده پرواز را دراختیار می گیرد و آنرا در اختیار آژانس ها و سایت های فروش قرار می دهد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با یادآوری این که بلیت پروازهای چارتری دست کاری می شود، گفت: چارترکننده تعیین کننده نرخ پروازهاست که قیمت های غیرمعمولی است.